top of page

Echte aandacht voor kwaliteit

Afscheid nemen van een dierbare is een diepgaande en persoonlijke ervaring die vaak een grote leegte achterlaat. Te midden van het verdriet worden nabestaanden geconfronteerd met diverse zaken die geregeld moeten worden, terwijl het hoofd daar wellicht niet naar staat.

Uw mening is waardevol voor ons

Bij Uitvaartverzorging De Bevelanden hechten we grote waarde aan uw mening. We streven naar optimale zorg en dienstverlening, uw ervaring is daarbij van onschatbare waarde. Daarom nodigen wij u uit om onze enquête in te vullen en deze naar info@uitvaartzorgcentrum.nl te sturen. Uw feedback over onze dienstverlening helpt ons te leren en te groeien, waardoor we de kwaliteit van onze zorg kunnen waarborgen

U kunt het document downloaden, digitaal invullen, opslaan en vervolgens mailen naar info@uitvaartzorgcentrum.nl

bottom of page