top of page
Zeeuws Uitvaart Magazine_598.jpg

Uitvaartpolis

Uitvaartverzekeringen

Bij Uitvaartcentrum De Bevelanden streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.

De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de uitvaartwensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in Zeeland verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in Noord-Holland.

Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken. Verschillende verzekeraars bieden diverse vormen van uitvaartpolissen aan. 

APS-22.jpg

Naturapolissen

Er zijn naturapolissen. Hierbij koopt u als het ware vooraf reeds een pakket aan diensten, welke worden uitgevoerd nadat het overlijden heeft plaatsgevonden. Een nadeel hiervan is dat bij het afsluiten vaak niet goed kan worden overzien wat de wensen op langere termijn zijn. Na het overlijden krijgt u dus geen geldbedrag, maar een uitvaart in diensten. Vaak zijn deze polissen gekoppeld aan een bepaalde uitvaartmaatschappij. Op het moment dat u kiest voor een uitvaartverzorger die niet gebonden is aan deze maatschappij wordt door hun de waarde van het pakket in een geldbedrag vastgesteld en uitgekeerd na overlegging van de factuur van de uitvaart.

Natura-sommenverzekering

Een andere vorm is een natura-sommenverzekering. Hierbij komt na overlijden een geldbedrag beschikbaar wat uitsluitend gebruikt mag worden voor de kosten van de uitvaart. Om tot uitkeren over te gaan moet een factuur van de uitvaart overlegd worden.

Kapitaalverzekeringen

Verder zijn er ook de zogenoemde kapitaalverzekeringen. Deze keren na overlijden een geldbedrag uit, waarbij u zelf volledig vrij bent hoe u dat wilt besteden. Deze vorm van verzekeren biedt de meeste vrijheid in het maken van keuzes.

Bij Uitvaartcentrum De Bevelanden adviseren we u om te kiezen voor optimale keuzevrijheid. Zodat u altijd zelf beslist hoe uw uitvaart moet worden vormgegeven. Veel verzekeraars noemen op hun polis de verplichting om hun te bellen voor het regelen van de uitvaart. Dit is echter niet verplicht. U hebt altijd zelf de keuze met welke uitvaartverzorger u de uitvaart regelt.

 

Uitvaartcentrum De Bevelanden is niet gebonden aan een verzekeringsmaatschappij. Iedereen kan een beroep op ons doen. Wij helpen u graag.

APS-10.jpg
bottom of page