top of page
Zeeuws Uitvaart Magazine16278 - bordeaux.jpg

Praktische zaken

Na de uitvaart

Ook na de uitvaart is er voor de nabestaanden nog veel te regelen. De dankbetuigingen moeten verstuurd worden en een dankadvertentie geplaatst. Dan zijn er ook nog de administratieve beslommeringen: instanties moeten op de hoogte worden gesteld van het overlijden, financiën moeten worden afgewikkeld en als er een testament is moet dit worden geopend.

Testament

De notaris van de overledene weet of er een testament is en kan een verklaring van erfrecht opstellen. Om tot uitkering over te gaan moeten verzekeringsmaatschappijen soms over de verklaring van erfrecht kunnen beschikken. Ook banken vragen om een verklaring van erfrecht, als de tenaamstelling van rekeningen moet worden gewijzigd, bij betalingen en voor het opheffen van rekeningen.

Zeeuws Uitvaart Magazine_598.jpg

Een zorgzame
begeleiding,
ook na de uitvaart

Belastingopgave

Wij adviseren u alle rekeningen van de uitvaart te bewaren. U kunt ze nodig hebben voor de belastingopgave van de overledene en voor de eventuele boedelscheiding. Betaalde de overledene inkomstenbelasting, dan moet door de nabestaanden een aangiftebiljet worden ingevuld over de periode van 1 januari van het lopende kalenderjaar tot en met de maand van overlijden.

Verzekeringen

Verzekeringen van de overledene kunnen uitsluitend schriftelijk worden beëindigd. Stuur een brief aan de verzekeringsmaatschappij, met daarbij ingesloten een kopie van de akte van overlijden, en geef aan dat u de verzekering per direct wenst te beëindigen. Veel (maar niet alle) verzekeringsmaatschappijen zijn hiertoe bereid. Soms wordt de reeds betaalde premie over het lopende verzekeringsjaar of de lopende verzekeringstermijn teruggestort. Als de overledene een verzekeringsadviseur had adviseren wij u hiermee contact op te nemen, voor de nodige professionele ondersteuning bij de afwikkeling.

APS-9.jpg
bottom of page